Polityka prywatności

privacy policy

1. Wstęp1.1 Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności odwiedzających naszą stronę internetową i użytkowników usług.1.2 Niniejsza polityka ma zastosowanie, gdy działamy jako administrator danych w odniesieniu do danych osobowych odwiedzających naszą stronę internetową i użytkowników usług; innymi słowy, gdy określimy cele i sposoby przetwarzania tych danych osobowych.

1.3 Na naszej stronie używamy plików cookie. O ile te pliki cookie nie są absolutnie niezbędne do świadczenia naszej strony internetowej i usług, poprosimy Cię o wyrażenie zgody na używanie przez nas plików cookie podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej.1.4 Używamy reklam stron trzecich do wspierania naszej witryny. Niektórzy z tych reklamodawców mogą być obsługiwani przez naszego zewnętrznego reklamodawcę. Możesz zobaczyć ich Polityka prywatności i Polityka Cookie tutaj.Możesz zarządzać swoimi plikami cookie tutaj .

1.5 W niniejszych zasadach „my”, „nas” i „nasze” odnoszą się do Network N Limited. Więcej informacji o nas można znaleźć w sekcji 13.

2. Kredyt2.1 Ten dokument został utworzony przy użyciu szablonu z Docular (https://docular.net).

3. Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

3.1 W tej sekcji 3 określiliśmy:

(a) ogólne kategorie danych osobowych, które możemy przetwarzać;

(b) w przypadku danych osobowych, których nie uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie - źródło i określone kategorie tych danych;

(c) cele, dla których możemy przetwarzać dane osobowe; i

d) podstawy prawne przetwarzania.

3.2 Możemy przetwarzać dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej i usług („dane dotyczące użytkowania„). Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować adres IP, lokalizację geograficzną, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie, a także informacje o czasie, częstotliwości i sposobie korzystania z usługi. Źródłem danych o użytkowaniu jest nasz system śledzenia analityki. Te dane użytkowania mogą być przetwarzane w celu analizy korzystania ze strony internetowej i usług. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda lub nasze uzasadnione interesy, a mianowicie monitorowanie i ulepszanie naszej strony internetowej i usług.

3.3 Możemy przetwarzać dane Twojego konta („dane konta„). Dane konta mogą obejmować Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Źródło danych konta pochodzi bezpośrednio od Ciebie lub z Twojego konta Disqus, ale tylko za Twoją wyraźną zgodą. Dane konta mogą być przetwarzane w celu prowadzenia naszej strony internetowej, świadczenia naszych usług, zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i usług, utrzymywania kopii zapasowych naszych baz danych oraz komunikacji z Tobą. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie prawidłowe administrowanie naszą stroną internetową i biznesem.

3.4 Możemy przetwarzać Twoje dane zawarte w Twoim profilu osobistym na naszej stronie internetowej („dane profilu„). Dane profilowe mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, zdjęcia profilowe, datę urodzenia, zainteresowania i hobby. Dane profilowe mogą być przetwarzane w celu umożliwienia i monitorowania korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej i usług. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie prawidłowe administrowanie naszą stroną internetową i biznesem.

3.5 Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, które są przekazywane w trakcie korzystania z naszych usług („dane serwisowe„). Dane usługi mogą obejmować czas, częstotliwość i wzór korzystania z usługi. Źródłem danych usługi jesteś Ty. Dane serwisowe mogą być przetwarzane w celu prowadzenia naszej strony internetowej, świadczenia naszych usług, zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i usług, utrzymywania kopii zapasowych naszych baz danych oraz komunikacji z Tobą. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie prawidłowe administrowanie naszą stroną internetową i biznesem.

3.6 Możemy przetwarzać informacje, które publikujesz w naszej witrynie internetowej lub za pośrednictwem naszych usług („dane publikacji„). Dane publikacji mogą być przetwarzane w celu umożliwienia takiej publikacji oraz administrowania naszą stroną internetową i usługami. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie prawidłowe administrowanie naszą stroną internetową i biznesem.

3.7 Możemy przetwarzać informacje, które nam przekazujesz, w celu subskrybowania naszych powiadomień e-mail i / lub biuletynów („dane powiadomień„). Dane powiadomień mogą być przetwarzane w celu wysyłania odpowiednich powiadomień i / lub biuletynów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie umowy między Tobą a nami i / lub podjęcie kroków, na Twoje żądanie, w celu zawarcia takiej umowy.

3.8 Możemy przetwarzać informacje zawarte lub związane z jakąkolwiek komunikacją, którą do nas wysyłasz („dane korespondencyjne„). Dane korespondencji mogą obejmować treść komunikacji i metadane związane z komunikacją. Nasza strona internetowa będzie generować metadane związane z komunikacją za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie. Dane korespondencyjne mogą być przetwarzane w celu komunikacji z Tobą i prowadzenia dokumentacji. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie prawidłowe administrowanie naszą stroną internetową i biznesem oraz komunikacja z użytkownikami.

3.9 Oprócz określonych celów, dla których możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, określonych w niniejszej sekcji 3, możemy również przetwarzać dowolne z Twoich danych osobowych, jeśli takie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy lub w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

3.10 Prosimy o nieprzekazywanie nam danych osobowych innych osób, chyba że o to poprosimy.

4. Udostępnianie swoich danych osobowych innym osobom

4.1 Możemy ujawnić Twoje dane osobowe każdemu członkowi naszej grupy firm (to znaczy naszym spółkom zależnym, naszej ostatecznej spółce holdingowej i wszystkim jej spółkom zależnym) w zakresie, w jakim jest to uzasadnione do celów i na podstawie prawnej określonej w niniejszej polityce.

4.2 Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym ubezpieczycielom i / lub profesjonalnym doradcom, o ile jest to uzasadnione w celu uzyskania lub utrzymania ubezpieczenia, zarządzania ryzykiem, uzyskania profesjonalnej porady lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, czy to na drodze sądowej postępowania lub w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym.

4.3 Możemy ujawnić adresy e-mail MailChimp w zakresie, w jakim jest to uzasadnione, aby wysłać Ci nasz biuletyn e-mail, jeśli o to poprosiłeś (możesz nas o tym poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie potrzebujesz już biuletynu).

4.4 Możemy ujawnić Twoje dane zapytania jednemu lub kilku z wybranych zewnętrznych dostawców towarów i usług zidentyfikowanych na naszej stronie internetowej w celu umożliwienia im skontaktowania się z Tobą, aby mogli oferować, wprowadzać na rynek i sprzedawać Ci odpowiednie towary i / lub usługi. Każda taka osoba trzecia będzie działać jako administrator danych lub podmiot przetwarzający dane w odniesieniu do danych zapytań, które jej dostarczamy; a po skontaktowaniu się z Tobą każda taka strona trzecia dostarczy Ci kopię swojej własnej polityki prywatności, która będzie regulować wykorzystanie Twoich danych osobowych przez tę stronę trzecią.

4.5 Oprócz konkretnych ujawnień danych osobowych określonych w niniejszej sekcji 4, możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli takie ujawnienie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotne interesy innej osoby fizycznej. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe, gdy takie udostępnienie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, czy to w postępowaniu sądowym, czy w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym.

5. Przekazywanie danych osobowych za granicę

5.1 W tej sekcji 5 informujemy o okolicznościach, w których Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

5.2 Hosting naszej strony internetowej znajduje się w USA, Europie i Wielkiej Brytanii. Komisja Europejska podjęła „decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony” w odniesieniu do przepisów dotyczących ochrony danych w każdym z tych krajów. Transfery do każdego z tych krajów będą chronione odpowiednimi zabezpieczeniami, a mianowicie UE-USA. Struktura Tarczy Prywatności.

5.3 Bazy danych do korespondencji znajdują się w USA i Australii. Komisja Europejska podjęła „decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony” w odniesieniu do przepisów dotyczących ochrony danych w każdym z tych krajów. Transfery do każdego z tych krajów będą chronione odpowiednimi zabezpieczeniami, a mianowicie UE-USA. Tarcza Prywatności i Szwajcaria-USA. Tarcza Prywatności.

5.4 Przyjmujesz do wiadomości, że dane osobowe, które przesyłasz do publikacji za pośrednictwem naszej strony internetowej lub usług, mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystywaniu (lub niewłaściwemu wykorzystaniu) takich danych osobowych przez inne osoby.

6. Zachowywanie i usuwanie danych osobowych

6.1 Niniejsza sekcja 6 określa nasze zasady i procedury dotyczące zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w zakresie zatrzymywania i usuwania danych osobowych.

6.2 Dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.

6.3 Zachowamy i usuniemy Twoje dane osobowe w następujący sposób:

(a) Dane profilu zawierające dane osobowe będą przechowywane przez dwa lata od ostatniego logowania, jeśli nie logowałeś się przez ponad dwa lata, zostaniesz o tym powiadomiony. Jeśli nie otrzymamy powiadomienia w ciągu 30 dni od zamiaru korzystania z konta, usuniemy Twoje dane profilowe i powiadomimy Cię o tym usunięciu.

(b) Dane cookie będą przechowywane nie dłużej niż 30 dni.

6.4 Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji 6, możemy zachować Twoje dane osobowe, jeśli takie przechowywanie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

7. Poprawki

7.1 Możemy od czasu do czasu aktualizować tę politykę, publikując nową wersję na naszej stronie internetowej.

7.2 Powinieneś od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że jesteś zadowolony z wszelkich zmian w tej polityce.

7.3 Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej stronie internetowej.

8. Twoje prawa

8.1 W tej sekcji 8 podsumowaliśmy prawa, które przysługują Ci na mocy przepisów o ochronie danych. Niektóre prawa są złożone i nie wszystkie szczegóły zostały uwzględnione w naszych podsumowaniach. W związku z tym należy przeczytać odpowiednie przepisy i wytyczne organów regulacyjnych, aby uzyskać pełne wyjaśnienie tych praw.

8.2 Twoje główne prawa wynikające z przepisów o ochronie danych to:

a) prawo dostępu

(b) prawo do sprostowania

c) prawo do usunięcia

(d) prawo do ograniczenia przetwarzania

(e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

f) prawo do przenoszenia danych

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

(h) prawo do wycofania zgody.

8.3 Masz prawo do potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli to robimy, dostępu do danych osobowych, wraz z pewnymi dodatkowymi informacjami. Te dodatkowe informacje obejmują szczegóły dotyczące celów przetwarzania, kategorii odnośnych danych osobowych i odbiorców danych osobowych. O ile prawa i wolności innych osób nie zostaną naruszone, dostarczymy Ci kopię Twoich danych osobowych. Pierwsza kopia zostanie dostarczona bezpłatnie, ale dodatkowe kopie mogą podlegać rozsądnej opłacie. Udzielenie takich informacji będzie uzależnione od:

(a) pierwsza kopia zostanie dostarczona bezpłatnie, ale dodatkowe kopie będą podlegać opłacie administracyjnej w wysokości 10 GBP; i

(b) dostarczenie odpowiedniego dowodu tożsamości (w tym celu zwykle akceptujemy kserokopię paszportu poświadczoną przez radcę prawnego lub bank oraz oryginalną kopię rachunku za media z aktualnym adresem).

8.4 Masz prawo do sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych o Tobie oraz, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

8.5 W niektórych okolicznościach masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Okoliczności te obejmują: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; wycofujesz zgodę na przetwarzanie oparte na zgodzie; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z określonymi przepisami obowiązującego prawa o ochronie danych; przetwarzanie odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego; a dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Istnieją jednak wyłączenia prawa do usunięcia. Ogólne wyłączenia obejmują sytuacje, gdy przetwarzanie jest konieczne: w celu skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; za wypełnienie zobowiązania prawnego; lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

8.6 W pewnych okolicznościach masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych. Są to następujące okoliczności: kwestionujesz dokładność danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu; nie potrzebujemy już danych osobowych do celów naszego przetwarzania, ale potrzebujesz danych osobowych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, do czasu weryfikacji tego sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie zostało na tej podstawie ograniczone, możemy nadal przechowywać Twoje dane osobowe. Jednak będziemy je przetwarzać tylko w inny sposób: za Twoją zgodą; do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej; lub ze względu na ważny interes publiczny.

8.7 Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, ale tylko w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest to, że przetwarzanie jest niezbędne do: wykonania zadania realizowanego w interes publiczny lub wykonywanie jakiejkolwiek władzy publicznej powierzonej nam; lub cele uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub gdy przetwarzanie ma na celu ustalenie, wykonanie lub obronę roszczeń prawnych.

8.8 Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego (w tym profilowania na potrzeby marketingu bezpośredniego). Jeżeli wniesiesz taki sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.

8.9 Jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Możesz to zrobić w państwie członkowskim UE, w którym mieszkasz, w miejscu pracy lub w miejscu domniemanego naruszenia.

8.10 W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem.

8.11 Możesz skorzystać ze swoich praw w odniesieniu do swoich danych osobowych, kontaktując się z nami, korzystając z danych opisanych w sekcji 13.

9. O plikach cookie

9.1 Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer sieciowy do przeglądarki internetowej i jest przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie przesyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera.

9.2 Pliki cookie mogą być „stałymi” plikami cookie lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwały plik cookie będzie przechowywany przez przeglądarkę internetową i pozostanie ważny do ustawionej daty wygaśnięcia, chyba że zostanie usunięty przez użytkownika przed upływem terminu; natomiast sesyjny plik cookie wygasa po zakończeniu sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamknięta.

9.3 Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich.

10. Pliki cookie, których używamy

10.1 Używamy plików cookie w następujących celach:

(a) uwierzytelnianie - używamy plików cookie, aby zidentyfikować Cię, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową i kiedy poruszasz się po naszej witrynie

(b) status - używamy plików cookie, aby pomóc nam określić, czy jesteś zalogowany na naszej stronie

(c) bezpieczeństwo - wykorzystujemy pliki cookies jako element środków bezpieczeństwa stosowanych do ochrony kont użytkowników, w tym do zapobiegania nieuczciwemu wykorzystaniu danych logowania oraz do ogólnej ochrony naszej strony internetowej i usług

(d) reklama - używamy plików cookie, aby pomóc nam wyświetlać reklamy, które będą dla Ciebie istotne (pliki cookie wykorzystywane w tym celu to: Google AdSense, Google AdExchange, Avocet, OpenX, PulsePoint, Sovrn, Teads, Skimlinks, Monetizer 101)

(e) analiza - używamy plików cookie, aby pomóc nam analizować sposób korzystania i działania naszej strony internetowej i usług (pliki cookie wykorzystywane w tym celu to: Google Analytics, ComScore, Google Tag Manager, Crazy Egg, Facebook Audience, Google Analytics Audience)

(f) zgoda na pliki cookie - używamy plików cookie do przechowywania Twoich preferencji w zakresie korzystania z plików cookie w sposób bardziej ogólny.

11. Pliki cookies wykorzystywane przez naszych usługodawców

11.1 Nasi usługodawcy używają plików cookie i te pliki cookie mogą być przechowywane na Twoim komputerze podczas odwiedzania naszej strony internetowej.

11.2 Używamy Google Analytics i Comscore do analizy korzystania z naszej strony internetowej. Google Analytics i Comscore zbierają informacje o korzystaniu z witryny za pomocą plików cookie. Zebrane informacje dotyczące naszej strony internetowej służą do tworzenia raportów dotyczących korzystania z naszej strony internetowej. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: https://policies.google.com/privacy. Polityka prywatności Comscore jest dostępna pod adresem https://www.comscore.com/About-comScore/Privacy-Policy.

11.3 Na naszej stronie internetowej publikujemy reklamy oparte na zainteresowaniach Google AdSense. Są one dostosowane przez Google do Twoich zainteresowań. Aby określić Twoje zainteresowania, Google będzie śledzić Twoje zachowanie w naszej witrynie i innych witrynach internetowych za pomocą plików cookie. Możesz przeglądać, usuwać lub dodawać kategorie zainteresowań powiązane z Twoją przeglądarką, odwiedzając stronę: https://adssettings.google.com. Możesz również zrezygnować z plików cookie sieci partnerskiej AdSense za pomocą tych ustawień lub za pomocą mechanizmu rezygnacji z wielu plików cookie Network Advertising Initiative pod adresem: http://optout.networkadvertising.org. Jednak te mechanizmy rezygnacji same wykorzystują pliki cookie, a jeśli wyczyścisz pliki cookie z przeglądarki, Twoja rezygnacja nie zostanie zachowana. Aby zapewnić zachowanie rezygnacji w odniesieniu do konkretnej przeglądarki, możesz rozważyć użycie wtyczek do przeglądarek Google dostępnych pod adresem: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

11.4 Używamy Avocet, OpenX, PulsePoint, Sovrn i Google Audiences do przeprowadzania retargetingu i licytacji nagłówków. Ta usługa wykorzystuje pliki cookie do ponownego kierowania reklam i kierowania reklam na podstawie Twoich zainteresowań. Z polityką prywatności tych usługodawców można zapoznać się pod adresem http://avocet.io/privacy-policy, https://www.openx.com/legal/privacy-policy/, https://www.pulsepoint.com/ privacy-policy.html, https://www.sovrn.com/privacy-policy/ i https://www.google.com/policies/privacy/

12. Zarządzanie plikami cookies

12.1 Większość przeglądarek pozwala odmówić akceptacji plików cookie i usunąć pliki cookie. Metody robienia tego różnią się w zależności od przeglądarki i wersji. Aktualne informacje na temat blokowania i usuwania plików cookie można jednak uzyskać za pośrednictwem tych linków:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome)

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox)

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera)

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer)

(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari)

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

12.2 Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu witryn internetowych.

12.3 Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

13. Nasze szczegóły

13.1 Ta strona internetowa jest własnością i jest obsługiwana przez Network N Limited.

13.2 Jesteśmy zarejestrowani w Anglii i Walii pod numerem 08063183, a nasza siedziba znajduje się pod adresem Circus Mews House, Circus Mews, Bath, England, BA1 2PW.

13.3 Nasze główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w Circus Mews House, Circus Mews, Bath, Anglia, BA1 2PW.

13.4 Możesz się z nami skontaktować:

(a) pocztą na podany powyżej adres pocztowy;

(b) pocztą elektroniczną, korzystając z tego adresu e-mail [email chroniony]